S? w?rd nas Anio?y... Tak mog? w wielkim skrcie napisa? o mojej douli Agnieszce.Wizja porodu wydawa?a si? by? dla mnie...

zobacz szczegóły

Poniewa? by? to "nasz" pierwszy pord mieli?my bardzo wiele pyta? jak i w?tpliwo?ci. Rodzinne m?dro?ci nie zawsze napawa?y nas optymizmem...

zobacz szczegóły

Sk?d pomys? by rodzi? z doul??Od momentu kiedy dowiedzieli?my si?, ?e w naszym ?yciu pojawi si? taki cudny ma?y cz?owiek...

zobacz szczegóły

Wsp?praca z Agnieszk? przebiega?a wspaniale, zarwno w czasie ci??y jak i w trakcie porodu by?a dla mnie du?ym wsparciem i...

zobacz szczegóły

Moja historia zaczyna si? od tego ?e do ko?ca 7 m-ca nastawia?am si? na cesark?, dopiero jak...

zobacz szczegóły

- 501 854 923 -