"Gdyby doula była lekiem, nieetycznym byłoby nie podanie go."

dr John Kennel

 

Doula jest to osoba wykształcona i doświadczona również w swoim macierzyństwie, zapewniającą ciągłe niemedyczne emocjonalne, fizyczne i informacyjne wsparcie dla matki i jej rodziny podczas ciąży, porodu   i po porodzie. Jej celem jest przygotowanie kobiety i jej rodziny w sposób dla nich najbardziej zadowalający, do tego jednego

z najważniejszych momentów w życiu. Doula dodaje otuchy, jest towarzyszem kobiety, podąża za nią i jej oczekiwaniami, pomaga zaufać w siłę kobiecej intuicji. Doula wspiera rodziców w pierwszych dniach po porodzie, w karmieniu i pielęgnacji noworodka, służy radą w okresie połogu.

 

Dzięki ciągłemu wsparciu podczas porodu:

 

  • skraca się czas porodu

  • zmniejsza się ryzyko powikłań w porodzie (porodu zabiegowego czy cesarskiego cięcia)

  • rodząca lepiej radzi sobie ze skurczami, ma mniejszą potrzebę korzystania ze środków p/bólowych

  • pogłębia się więź i współpraca między rodzącą a jej partnerem


- 501 854 923 -